Bujinkan dōjō Santō 

 

Bujinkan Budō Taijutsu

Budō Taijutsu of Ninpō Taijutsu is de krijgskunst die wordt onderwezen binnen de Bujinkan organisatie, en is opgebouwd uit elementen van 9 verschillende krijgs-tradities (Ryūha). De Bujinkan is opgericht door Dr. Masaaki Hatsumi, de huidige grootmeester (Sokē) van de 9 Ryūha:

 • Togakure Ryū Ninpō
 • Gyokko Ryū Koshijutsu
 • Kotō Ryū Koppōjutsu
 • Kukishinden Ryū Happo Hiken
 • Shindenfudō Ryū Dakentaijutsu
 • Gyokushin Ryū Ninpō
 • Gikan Ryū Koppō
 • Tagaki Yoshin Ryū Jūtaijutsu
 • Kumogakure Ryū Ninpō

Deze tradities worden al eeuwen in een ondoorbroken lijn doorgegeven van leraar op leerling en levend gehouden. Bujinkan Budō Taijutsu is een complete hedendaagse krijgskunst. Er zijn geen wedstrijden, het is niet een sport in die zin. Het is niet van belang om te winnen van de tegenstander, maar om te ontkomen aan het gevecht.

In de training beperken we ons niet tot vaste vormen of kata's. Het is belangrijk dat we om leren gaan met de ontelbare veranderingen die de werkelijkheid ons bied. We leren bewegen op een natuurlijke manier zonder onnodig veel kracht te gebruiken. Budō Taijutsu is dan ook geschikt voor alle leeftijden, man en vrouw.  Er wordt getraind op een kalme, ontspannen manier, waarbij studenten van alle niveaus elkaar helpen om zich verder te ontwikkelen.Budō Taijutsu or Ninpō Taijutsu is the martial art that is being taught within the Bujinkan organisation, and is build up from elements of 9 different martial traditions (Ryūha). The Bujinkan is founded by Dr. Masaaki Hatsumi, the current grandmaster (Sokē) of the 9 Ryūha:

 • Togakure Ryū Ninpō
 • Gyokko Ryū Koshijutsu
 • Kotō Ryū Koppōjutsu
 • Kukishinden Ryū Happo Hiken
 • Shindenfudō Ryū Dakentaijutsu
 • Gyokushin Ryū Ninpō
 • Gikan Ryū Koppō
 • Tagaki Yoshin Ryū Jūtaijutsu
 • Kumogakure Ryū Ninpō

These traditions have been transmitted over the centuries from teacher to student and are kept alive.  Bujinkan Budō Taijutsu is a complete and modernday martial art, with. There are no matches or competitions, it is not a sport as such. It is not important to win, but to escape the situation.

In trainig we are not confined by fixed forms or kata. It is important that we learn to deal with the ever changing circumstances of reallity. We learn to move in a natural manner without using much force. Budō Taijutsu is suited for all ages, men and women. We train in a calm and relaxed way, in which students of all levels help eachother to develop.

 

 

 

 

Sportzaal de Schans

Oostwijkstraat 10, Steenwijk